Financiën

Gepubliceerd: 11 - 01 - 2024

Sectordoelen van 2023: hoe voldoe je hieraan?

Het lijkt ver weg, maar het komt toch steeds dichterbij: de CO2 sectordoelen van 2030. In een vorig blog van mij kon je al lezen dat de banken steeds strenger gaan kijken naar de duurzaamheid van je bedrijf. Wanneer je niet voldoet aan de duurzaamheidscriteria van de bank, ben je niet meer financierbaar in de toekomst. Niet alleen is verduurzamen belangrijk om financierbaar te blijven, ook is het belangrijk om aan de CO2 sectordoelen van 2030 te voldoen, want ook de overheid zal hier door maatregelen bewust op sturen komende jaren. In deze bQuote wil ik ondernemers hier bewust van maken, want er moet nog veel gebeuren om deze doelen te halen.

De CO2 sectordoelen
De voorlopige CO2 doelstelling voor de glastuinbouw in 2030 heeft een bandbreedte van 4,3 tot 4,8 Mton CO2-equivalenten, waarbij er wordt ingezet op een extra 0,5 – 1,0 Mton reductie. In 2021 was de uitstoot van de tuinbouw 6,5 Mton CO2-equivalenten. Dit betekent dat we ten opzichte van 2021 nog 34% extra moeten besparen om aan het minimale doel te voldoen. Om die extra reductie van 0,5-1 Mton te behalen, moeten we zelfs 41-49% ten opzichte van 2021 besparen! De CO2 uitstoot wordt gemeten aan de hand van het aardgasverbruik. Om dus CO2 te besparen zal jouw aardgasverbruik naar beneden moeten.

Positie van de WKK
Wanneer we zouden stoppen met het gebruik van de WKK en overgaan op aardwarmte en e-boilers, voldoet de gehele sector aan deze doelen. Maar op het moment is het gebruik van de WKK nog steeds erg rendabel. Daarnaast moeten we natuurlijk niet vergeten dat de tuinbouw 11% van de elektriciteitsbehoefte in Nederland levert. Ook vangt de tuinbouw een hoop van de onbalans op het elektriciteitsnet op middels noodvermogen. Wanneer we dus massaal over zouden gaan op aardwarmte en e-boilers hebben we een tekort aan elektriciteit in Nederland of klapt het elektriciteitsnet eruit. Daarnaast werd met de inzet van WKK’s landelijk bijna 4,3 Mton CO2-emissie voorkomen is reeds onderzocht in 2022 door de WUR. (Smit, 2022).

Technieken
De technieken om aan de doelen van 2030 te voldoen zijn er. Ik noem even een grof voorbeeld: door aardwarmte, een 2e energiescherm en LED-belichting toe te passen in je bedrijf kom je over het algemeen wel aan de minimale 34% besparing. De uitdaging zit vooral in de bedrijven die gevestigd zijn in buitengebieden of waarbij bepaalde technieken niet in te passen zijn in de kas. Wat nou als er geen aardwarmte mogelijk is in jouw vestigingsgebied? Of het is technisch niet mogelijk om een 2e energiescherm in te passen? Dan wordt het al een stuk lastiger om te bepalen welke technieken er wel nodig zijn én niet te vergeten rendabel zijn om in te passen in je bedrijf om uiteindelijk alsnog te voldoen aan de CO2 sectordoelen.

Een complex onderwerp dus, waar hulp bij nodig is om een gedegen plan te maken voor de komende vijf jaar. Mocht je er voor jouw bedrijf niet uitkomen: Wij denken en rekenen graag met je mee en kunnen daarmee samen kijken welke technieken nodig én rendabel zijn om aan de CO2 sectordoelen te voldoen!

Deel deze pagina op social media

Geschreven door

Ilse Vreugdenhil

Adviseur Financiën

ilse.vreugdenhil@bqurius.nl