Tuinbouw van nu

De tuinbouwsector, ook wel agribusiness genoemd, is een sector die niet meer lijkt op de bedrijven zoals we vaak nog in gedachten hebben. Zo is door schaalvergroting heel veel veranderd. Dit zie je vooral terug in de automatisering en in de functies die zijn ontstaan in de tuinbouw. Dat de ondernemer zelf de Teamleider, de Teeltspecialist en de Logistiek medewerker ineen is zoals vroeger, dat bestaat niet meer. Er is een middenkader ontstaan op MBO- en HBO-niveau. Dit zijn voornamelijk management- en leidinggevende functies. Onderaan de pagina, hebben we alle functies binnen een teeltlocatie en op kantoor inzichtelijk gemaakt.

PROCES

Productiewerk wordt steeds verder geautomatiseerd. De medewerkers in een tomaten- en/of komkommerkas tillen tegenwoordig niet meer dan een tros tomaten of de komkommers. Zwaar werk is niet meer van deze tijd. En waar mogelijk wordt het proces nog verder geautomatiseerd om het werk te verlichten of de kostprijs te verlagen.

GROENTETEELT

Op bedrijven waar groentes worden geteeld, wordt jaarrond en maximaal biologisch geteeld. Dat wil zeggen dat natuurlijke vijanden van de plagen waar zij last van hebben, worden ingezet. Hierdoor kunnen de plagen op een natuurlijke wijze worden bestreden. Verder wordt er voor de bestuiving gebruik gemaakt van hommels. Dit zijn de kleinste werknemers.

sierteelt

Niet alleen in de groenten, maar natuurlijk ook in de bloemen en planten wordt steeds meer geautomatiseerd. Van oppotmachines tot sorteer- en verpakkingsmachines; zij maken het werk steeds minder zwaar, maar zorgen ook voor een andere behoefte aan personeel binnen een bedrijf.

Samenwerken

Alle partners van Doorgroeien Kan zijn aangesloten bij bQurius. bQurius is het ondernemende adviesbureau binnen de tuinbouwsector. De professionals van bQurius ondersteunen ondernemingen op een aantal belangrijke vakgebieden: Energie, Financiën, Informatiemanagement, Personeel & Organisatie, Technische Dienst en Marketing & Communicatie.

Functies

Werken binnen de glastuinbouw is zeer divers. Door schaalvergroting, maar ook door succes, biedt de sector veel mogelijkheden. Voor elke passie bieden wij een passende functie. Van passie voor techniek tot passie voor biologie; binnen de glastuinbouw is het allemaal mogelijk.

Onderstaand zijn de functies weergegeven binnen een tomatenkwekerij. Op de pagina Vacatures kun je zien voor welke functies wij nog talenten zoeken.

Functies Adviesbureau bqurius

Financieel adviseur

Financieel adviseur

Als Financieel Adviseur ondersteun je ondernemers projectmatig bij investerings- en financieringstrajecten. Ook help je bedrijven bij het managen van hun financiën en het sturen op resultaat.

P&O adviseur

P&O Adviseur

Als P&O Adviseur begeleid je ondernemers in het opstellen van het personeelsbeleid, gericht op de organisatiedoelstellingen.

Communicatie adviseur

Communicatie adviseur

Als Marketing & Communicatie Adviseur help je ondernemers zichtbaar te zijn. Met het maken van een goed plan bied je advies en ontzorg je klanten. Van flyers tot een nieuwe website en van social media tot het opnemen van een bedrijfsfilm.

Energie adviseur

Energie adviseur

Als Energie Adviseur probeer je de kosten van klanten zo laag mogelijk te houden door het continu monitoren van en inspelen op de gas- en elektriciteitsprijzen.

Technische dienst

Technische dienst

Jouw werkzaamheden bestaan uit het repareren van de kas tot het verhelpen van storingen. Je verzorgt het planmatig nalopen van de bedrijfsmiddelen.

Informatiemanagement

Informatiemanagement

Je biedt verschillende managementrapportagesystemen aan. Zo krijgt een organisatie inzage in de (financiële) situatie.

Functies Teeltlocatie

Directie

Directie

Als directie ben je verantwoordelijk voor alle zaken omtrent de organisatie. Je bent niet bang om risico’s te nemen en ondernemen vind je het allerleukste wat er is.

Locatiemanager

Locatie Manager

In de functie van Locatie Manager ben je eindverantwoordelijk voor de processen m.b.t. teelt en arbeid van de gehele locatie. Jij motiveert medewerkers en zorgt ervoor dat de werkzaamheden met gedrevenheid en kwaliteit uitgevoerd worden. Daarnaast zorg je ervoor dat alle medewerkers het beste uit zichzelf halen.

Office manager

Office Manager

Als Office Manager ben jij de duizendpoot van de organisatie. Jij coördineert en controleert de administratieve taken en zorgt ervoor dat alles binnen de organisatie vlekkeloos verloopt.

Teeltspecialist

TeeltSpecialist

Als Teeltspecialist ben je verantwoordelijk voor het creëren van een optimaal teeltproces, de kwaliteit en procesverbeteringen. In afstemming met de locatiemanager en voorlichter behaal je het beste biologisch evenwicht en klimaatomstandigheden om een kwalitatief product te leveren.

Junior Teeltspecialist

Junior Teeltspecialist

In deze functie ondersteun je de Teeltspecialist bij belangrijke processen. Op teeltgebied zorg je voor een juiste uitvoering van teeltverzorging en gewasbeschermingswerkzaamheden, het bijhouden van een teeltregistratie, het optimaliseren van het teeltproces en het biologisch evenwicht in de kas.

Teamleider

Teamleider

Als Teamleider ben je verantwoordelijk voor het opleiden en ontwikkelen van alle medewerkers die werkzaam zijn in de kas. Je dag start wanneer alle Flexmedewerkers aan de slag gaan met productie werkzaamheden in de kas. Je instrueert het team op de aandachtspunten en de planning van komende week. Het maken van een planning is jouw verantwoordelijkheid.

Junior Teamleider

Junior Teamleider

In deze functie ondersteun je de Teamleider bij belangrijke processen. Op het gebied van arbeid geef je leiding aan medewerkers en scholieren en ondersteun je de Teamleider in het opstellen van een kloppende arbeidsplanning en een juiste administratie.

Logistiek Medewerker

Logistiek medewerker

Dagelijks begeleid je de sorteerwerkzaamheden (het wegen en verpakken van trostomaten) en stuur je de sorteermedewerkers aan. Je zorgt ervoor dat het product op het juiste moment gereed staat voor onze klanten. Je ziet er op toe dat de producten die naar de klant gaan van topkwaliteit zijn door regelmatig kwaliteitscontroles uit te voeren.

Biologie Specialist

Biologie Specialist

Je zorgt ervoor dat het gewas jaarrond in top conditie is. Dit doe je daar dagelijks het gewas te scouten, je bevindingen met een (externe) specialist te bespreken en een plan van aanpak te maken. Samen zorg je ervoor dat de groei van het gewas niet verstoord wordt; ziektes en plagen willen we buiten de deur houden.

Scholieren

Scholieren

Als scholier ben je werkzaam in de teelt en voer je productie handelingen uit. Werk en gezelligheid gaan goed samen en er is altijd ruimte om in gesprek te gaan over een stage of om in dienst te treden bij de locatie. Er zijn jou al veel scholieren voorgegaan om in vaste dienst te treden.