Tuinbouw van nu

De tuinbouw van nu is een sector die niet meer lijkt op de bedrijven zoals we vaak nog in onze gedachten hebben. Zo is door schaalvergroting heel veel veranderd. Dit zie je vooral terug in automatisering en in de functies die er zijn ontstaan in de glastuinbouw. Er is een middenkader ontstaan met functies op HBO en MBO niveau. Dit zijn voornamelijk management- en leidinggevende functies.

20180206-g0051.jpg

Proces

Productiewerk wordt steeds verder geautomatiseerd. Medewerkers tillen tegenwoordig niet meer dan een tros tomaten. En waar mogelijk wordt het proces nog verder geautomatiseerd om het werk te verlichten of om de kostprijs te verlagen.

20180206-g0103.jpg

Specialismes

Door schaalvergroting ontstaan ook functies, waar voorheen een adviseur of leverancier voor langskwam. bQurius is een kennisorganisatie, waar deze specialismes worden uitgevoerd, die in de glastuinbouw essentieel zijn. bQurius is ontstaan uit de samenwerking tussen onze partners.

20180206-g0124.jpg

Teelt

Op onze bedrijven wordt jaarrond en maximaal biologisch geteeld. Dat wil zeggen dat natuurlijke vijanden van de plagen waar wij last van hebben, worden ingezet. Hierdoor kunnen de plagen op een natuurlijke wijze worden bestreden. Verder wordt er voor de bestuiving gebruik gemaakt van hommels. Dit zijn onze kleinste werknemers.

20180214g-473.jpg

Samenwerken

Onze partners zijn lid van telersvereniging Prominent. De telers van het merk Prominent kweken topkwaliteit trostomaten, met hulp van de natuur. De verkoop en marketing van onze producten verloopt via DOOR Partners.

20180206-g0149-zonder-logo.jpg